Onze sterren zijn verdeeld over combinatiegroepen. Maar omdat we willen dat onze kinderen zich optimaal ontwikkelen maken we gebruik van diverse mogelijkheden, zoals het groepsdoorbroken werken en de plusgroep. Creatieve inzet van tijd, werkvormen, ouders en leerkrachten zorgen ervoor dat de mogelijkheden en kansen van ieder kind zo goed mogelijk tot uiting komen.

Meer over de groepen zelf:

groep 1-2, de sterren

Groep 3-4, de manen

Groep 5-6, de planeten

Groep 7-8, de zonnen

De regenbooggroep