Hallo, wat leuk dat je deze pagina bezoekt!

Wij zijn groep 5/6 en heten de Planeten. De Planeten is een leuke en gezellige groep met 21 kinderen en 2 juffen.

Op maandag, dinsdag en woensdag staat juf Melanie voor de groep en op donderdag en vrijdag juf Celina.

In de klas wordt er hard gewerkt. Wij krijgen les in verschillende vakken zoals rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en nog veel meer.

In de klas werken wij met een weektaak en krijgen wij tijdens de les instructie aan de instructietafel. Ook kunnen wij heel erg goed zelfstandig werken en samenwerken. Wij helpen elkaar graag!

In onze klas houden wij ons aan de volgende afspraken die wij met elkaar hebben bedacht:

In de week gymmen wij ook 2x en dit vinden wij erg leuk om te doen! Ook met tekenen, knutselen, muziek en drama maak je ons erg blij.

Verder hebben wij op school Kanjertraining en proberen wij in de klas en op het schoolplein onze witte pet op te hebben en houden. We gaan met elkaar om in een ‘wereld van vertrouwen’.

Nu zijn jullie wat meer te weten gekomen over onze groep.

Groetjes van groep 5/6 de Planeten