Wij zijn de Zonnen, groep 7/8. Wij zijn met 26 kinderen en juf Marjolein, juf Amely en juf Dianne. ’s Morgens zitten er 5 kinderen van onze groep in de Regenbooggroep. Aan het begin van het schooljaar hebben wij samen een groepsmissie opgesteld en groepsregels geformuleerd. Onze groepsmissie is:

Wij zijn een gezellige groep 7/8.

Samenwerken is onze kracht.

Samen staan wij sterk.

Wij concentreren ons op ons werk.

Er is niets dat ons tegen houdt.

Want wij gaan dit jaar samen voor goud!

Wij werken met een weektaak, zodat we leren om het werk van een week steeds meer zelfstandig in te plannen. Bij verschillende vakken worden de i-pads ingezet om extra mee te oefenen of om informatie op te zoeken. Wij krijgen les in de volgende vakken: rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, verkeer, schrijven, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Daarnaast zijn er natuurlijk nog de creatieve vakken tekenen, drama, handvaardigheid en muziek. Ook werken we gedurende het schooljaar aan verschillende projecten.

In groep 7/8 oefenen we met het maken van huiswerk en het gebruiken van een agenda. Dit zodat we straks goed zijn voorbereid op de middelbare school. Aan het begin van het schooljaar gaan wij 3 dagen op kamp en werken we aan de groepsvorming, zodat we elkaar goed kennen en een gezellige groep vormen. Voor groep 8 is het het laatste jaar op de basisschool, je sluit de basisschooltijd af, maakt de eindtoets en krijgt je advies voor de middelbare school. We sluiten het schooljaar af met een musical, de tweede helft van het jaar beginnen we met oefenen voor de musical. Een spannende maar vooral leuke tijd!