De Regenbooggroep bestaat uit maximaal 14 kinderen die zodanige zorg en aandacht nodig hebben, dat ze niet helemaal tot hun recht zouden komen als ze de hele dag in de grote groep zouden zitten. In deze groep wordt gewerkt aan rekenen, lezen, spelling, en grammatica maar er is ook vooral veel aandacht voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. De kinderen werken vijf ochtenden in de Regenbooggroep onder begeleiding van een leerkracht, met ondersteuning van een onderwijsassistente. ’s Middags stromen ze terug in hun jaargroep.