Op KBS de Toekomst hebben wij ook een Plusgroep. Deze groep bestaat uit maximaal 12 kinderen. Deze kinderen zitten alle ochtenden in de plusgroep. Hier krijgen zij extra tijd en aandacht van de leerkracht. Sommige kinderen hebben dit nodig omdat ze het werk moeilijk vinden, andere kinderen hebben juist wat extra begeleiding nodig op sociaal emotioneel gebied. De kinderen krijgen in de Plusgroep de vakken rekenen, taal, spelling, (begrijpend) lezen. In de middag zitten de Plusgroep kinderen in hun eigen jaargroep.