Dit schooljaar zijn we gestart met 16 kinderen, en in de loop van het schooljaar stromen er nog wat kinderen in.

Op Maandag, donderdag en vrijdag is Juf Carolien aanwezig, dinsdag en woensdag is juf Sandra in de klas.

Een voorwaarde om te kunnen leren is dat een kind zich prettig en veilig voelt in de groep, daarom besteden we in groep 1 veel aandacht aan het welbevinden van het kind bij ons op school. Zodat een kind vooral met plezier naar school gaat.

Wij werken met de methode “piramide” , de lessen uit deze methode geven we in de gescheiden kring. Hierbij werken groep 1 en 2 apart. Dit houdt in dat b.v. groep 1 een taalactiviteit in de kring doet en groep 2 zelfstandig werkt (onder begeleiding van b.v. een stagiaire). Zo werkt ieder kind op zijn/haar eigen niveau.

Op woensdag is groep 1 vrij, groep 2 gaat op de woensdag naar school. Op deze dag wordt extra aandacht besteed aan diverse onderdelen ter voorbereiding op de overgang naar groep 3.