Aan het begin van het schooljaar starten we meestal rond de 20 kinderen, en in de loop van het schooljaar stromen er kinderen in, zodat we aan het eind van het schooljaar zo rond de 28 kinderen hebben in de groep. De kinderen gaan maandag, dinsdag (juf Sandra) donderdag en vrijdag (juf Carolien) naar school.

Een voorwaarde om te kunnen leren is dat een kind zich prettig en veilig voelt in de groep, daarom besteden we in groep 1 veel aandacht aan het welbevinden van het kind bij ons op school. Zodat een kind vooral met plezier naar school gaat.

Wij werken met de methode “piramide” , de lessen uit deze methode geven we in de gescheiden kring. Hierbij werken groep 1 en 2 apart. Dit houdt in dat b.v. groep 1 een taalactiviteit in de kring doet en groep 2 zelfstandig werkt (onder begeleiding van b.v. een stagiaire). Zo werkt ieder kind op zijn/haar eigen niveau.

Om de overgang van groep 1 naar groep 2 zo vloeiend mogelijk te laten verlopen zijn de groepsleerkrachten van groep 1/2 op de hoogte van het lesaanbod in groep 3. Halverwege groep 2 starten we met activiteiten die de kinderen voorbereiden op groep 3. B.v. cijferschrijven of rekenoefeningen.