Ook dit jaar zijn de kinderen met hun zelfgemaakte palmpasenstok het centrum ingelopen om al zingend de mensen te verblijden met een bloem met paasgroet.