KBS de Toekomst is een gezellige school, gelegen in het centrum van Dronten. Momenteel telt de school ca. 90 leerlingen en 11 enthousiaste personeelsleden. We willen dat leerlingen, leerkrachten en ouders zich op school veilig, gerespecteerd, vertrouwd en gewaardeerd voelen. Wij streven naar kwalitatief goed onderwijs voor iedereen. Op de Toekomst werken wij met combinatiegroepen. Tevens hebben wij een plusgroep, onze regenbooggroep. Een groep van maximaal 14 leerlingen die in de ochtend extra begeleiding krijgen bij rekenen, taal en spelling. Momenteel zijn wij volop bezig met de verbetering van ons begrijpend lezen onderwijs en met het thematisch en onderzoekend leren. Het motto van onze school luidt: Ruimte om te vliegen, grond om te groeien.