Wij zijn een katholieke school in het centrum van Dronten waar leerlingen, ouders en leerkrachten zich veilig, gerespecteerd, vertrouwd en gewaardeerd voelen. Wij hebben 90 leerlingen verdeeld over 5 groepen. Inclusief de Regenbooggroep. Wij streven naar kwalitatief goed onderwijs voor ieder kind op zijn/haar niveau.


Wij zijn vanaf 1 november op zoek naar een leerkracht voor donderdag en vrijdag (0,4 FTE) die les kan geven in de Regenbooggroep (leerjaren 5 t/m 8).


De Regenbooggroep bestaat uit maximaal 14 kinderen die (tijdelijk) zodanige zorg en aandacht nodig hebben, dat ze niet helemaal tot hun recht zouden komen als ze de hele dag in de grote groep zitten, maar voor wie plaatsing is het SO/SBO ook niet wenselijk is. In de Regenbooggroep wordt gewerkt aan rekenen, lezen, spelling, en grammatica maar er is ook vooral veel aandacht voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en het oefenen van sociaal emotionele vaardigheden.
Op dit moment draait deze groep alleen in de ochtenden, maar willen wij uitbreiden naar hele dagen. Niet alle leerlingen zijn de hele dag aanwezig in deze groep. Dit is afhankelijk van de hulpvraag en ontwikkeling van de leerling.


Wij zijn op zoek naar een leerkracht die:
• Affiniteit heeft met de hierboven beschreven doelgroep.
• Uitgaat van kansen en mogelijkheden en kwaliteiten in kan zetten.
• Planmatig kan werken, waarbij flexibiliteit aangebracht kan worden als dit in het belang van de ontwikkeling van de groep/leerling is.
• Goed klassenmanagement als kwaliteit heeft.
• Kan samenwerken.
• Duidelijk kan communiceren naar leerlingen en ouders.
• Contacten kan onderhouden met (externe)instanties.
• Ervaring heeft met het opstellen en bijhouden van een OPP.
• De Katholieke identiteit van de school onderschrijft.
• Mee wil denken in de doorontwikkeling van de Regenbooggroep.


Daarbij is ervaring in het speciaal onderwijs een pre.
Het gaat om een tijdelijke vacature voor dit schooljaar, waarbij er mogelijkheden zijn tot langdurig een langdurig aanbod


Mocht je naar aanleiding van deze vacature een keer willen komen kijken of wil je meer weten over deze vacature, dan kun je contact opnemen met Annika Mulder per mail: a.mulder@kbsdetoekomst.nl
Motivatiebrieven met CV kunnen tot uiterlijk 19 september ook naar bovenstaand mailadres verzonden worden. In week 38 zullen er gesprekken plaatsvinden.