Op Kbs de Toekomst maken wij gebruik van de Kanjertraining. Met deze methode voor sociale emotionele ontwikkeling leren wij de kinderen handvatten voor sociale situaties. De kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders en het team wordt verwacht dat zij, als zich problemen voordoen, oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zij niet handelen uit irritatie, angst of onverschilligheid. In de school spreken wij allemaal dezelfde kanjertaal wat kinderen helpt in de sociaal emotionele ontwikkeling.