Veilige omgeving, waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Op Kbs de Toekomst maken wij gebruik van de Kanjertraining. Met deze methode voor sociale emotionele ontwikkeling leren wij de kinderen handvatten voor sociale situaties. De kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de […]